Dictu

Aanbesteding


Het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ), waar de rijksbrede categorie ICT-inhuur is geplaatst, heeft een aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) afgerond. De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor de ministeries van EZK (Economische Zaken en Klimaat) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en een aantal andere ministeries. DICTU zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen.


Wilt u meer weten over deze raamovereenkomst of de DICTU ICT aanvragen ontvangen?

Klik dan hier

Contact