Coordinerend specialistisch adviseur in de rol IT Architect (2019-IBS-4291)

Rol Coordinerend specialistisch adviseur in de rol IT Architect (2019-IBS-4291)
Locatie Apeldoorn
Startdatum 2019-03-15 15:25:19
Einddatum
Aantal uren per week Open inzet
Publicatiedatum 2019-03-15
Max. prijs per uur (€) Open tarief
Contactpersoon Ravindra Dubar
Uiterste aanbiedingsdatum 22-03-2019
Deze vacature sluit over 0 dagen 09 uur 11 minuten

Vacature omschrijving

De Belastingdienst staat momenteel voor een forse veranderopgave. De organisatie ten aanzien van de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht en er is een flink aantal veranderdoelstellingen geformuleerd die maken dat een nieuwe visie op het applicatie-en technologielandschap moet worden uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij rijksbrede ontwikkeling. De domeinarchitectuur geldt als het belangrijkste instrument om die verandering te besturen.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Bijdrage leveren aan Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor wat betreft de applicatiearchitectuur en de verbinding met de proces- en technologiearchitectuur
 • Bijdrage leveren aan de Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor de transitie voor een aantal subdomeinen.
 • Bijdrage leveren aan impact-analyses ten behoeve van de impulsen uit diverse subdomeinen van Bedrijfsvoering
 • Meewerken aan en regie voeren over IT-architectuur in het voortraject (BC, GO, IT-Startarchitectuur)
 • Vernieuwen van de architectuur van de SAP-ontwikkelstraat
 • Zorgdragen voor allignment met de business, met leveranciers en met de technologielijn.
 • Het afstemmen van deze architectuur met de raaklvlakdomeinen
 • Voert de Architectuurcontrol uit binnen een domein of overstijgend over meerdere domeinen en stuurt daarbij inhoudelijk de domeingerichte IT architect(en) aan.
 • Toetsen toepassing architectuurkaders.
 • Advisering en ondersteuning van het management inclusief portfoliomanagement

Functie-eisen

Eisen:
 • Kennis van en ervaring met IT-architectuurprocessen en -producten (10)
 • Ervaring in samenwerkingverbanden met de IV-organisatie tijdens de systeemontwikkeling zowel in een waterval voortbrenging als de  agile/scrum aanpak (5)
 • Kennis van de bedrijfsprocessen van de Belastingdienst en in het bijzonder van de bedrijfsvoeringsprocessen (5)
 • Brede kennis van SAP-producten, roadmap SAP (inclusief S/4HANA) en implementatie van SAP-systemen (5)
 • Ervaring in het adviseren van het management ten aanzien van keuzes in het portfolio (5)
 • Begeleiden van solution architecten (5)
 • Kennis van modelleertaal Archimate en eventueel van modelleringstool Bizzdesign. (3)

Wensen:
 • Master opleiding

Competenties:
 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Communicatieve en managementvaardigheden

Heb je een vraag?

Wij staan je graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Telefoon:
+31704482060

E-mail:
resource@sql-integrator.nl

Voor leveranciers

Dit is een aanvraag van één van onze opdrachtgevers. Graag zien wij een aanbieding van een gekwalificeerde kandidaat in de vorm van een curriculum vitae tegemoet. Bij de tariefstelling is het belangrijk om het uurtarief op te geven inclusiefeventuele reis- en verblijfskosten en exclusief btw.

Contact