Organisatie analist / Change adviseur (2018-KI&S-3829)

Rol Organisatie analist / Change adviseur (2018-KI&S-3829)
Locatie Utrecht
Startdatum 2018-05-22 10:16:00
Einddatum
Aantal uren per week Open inzet
Publicatiedatum 2018-05-22
Max. prijs per uur (€) Open tarief
Contactpersoon Wesley Eggens
Uiterste aanbiedingsdatum 29-05-2018
Deze vacature sluit over 2 dagen 00 uur 49 minuten

Vacature omschrijving

Het bedrijfsonderdeel waarvandaan de opdracht wordt gesteld, gaat regie voeren over en deels uitvoering geven aan de diverse klantportalen. Taken en verantwoordelijkheden zijn momenteel niet steeds eenduidig en transparant. De IT- organisatie heeft, naast de rol als leverancier, langere tijd deels de rol van klant vervuld. Een optimale kandidaat zal een combinatieprofiel hebben van project management, business architectuur en/of organisatieadvies. Affiniteit met changemanagement op organisatie-niveau is zeker een pré. Zodra de 'ist' voldoende in kaart komt, kan de opdracht verlengd worden met advisering omtrent de 'soll'. Daarbij is inzicht van belang in de organisatie van de Belastingdienst als geheel. De vraag is dan wèl of een externe medewerker voldoende succesvol kan zijn in het opstellen van een dergelijk advies.

De situatie van de huidige portals bij de Belastingdienst dient in technische en organisatorische zin in kaart te worden gebracht, met name ter voorbereiding op een migratie in sturing en verantwoordelijkheid. Omdat de organisatorische context en de verbonden verantwoordelijkheden enigszins diffuus zijn, is het van belang dat 'externe ogen' een helder beeld geven van de 'ist' situatie. Gezocht wordt daarin naar een plastische insteek die antwoord geeft op vragen als:
Wie doet wat en wie heeft welke verantwoordelijkheid? Wie heeft en pakt ownership en hoe verhoudt zich dat tot organisatorische afspraken?

De scope van de met de portalen verbonden verantwoordelijkheid betreft het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van: de dienst aan de klant als totaal, de geboden functionaliteit, de presentatie en interactie, zowel als de content. Verder uitgaand van het gezichtspunt dat alle portalen uiteindelijk worden vervangen en vernieuwing op zich vanuit het bestaande niet aan de orde is.

Functie-eisen

Wensen:
  • Kennis van beheer- en werkprocessen rond portaalomgevingen
  • In staat een eindrapport op te stellen geschikt voor hoger management en bestuur
  • In staat om uit een veelheid van informatie de essentie te kunnen onderscheiden en de pragmatiek centraal te houden
Competenties:
  • Inzicht in complexe organisaties
  • Analytisch / onafhankelijk
  • Communicatief / contactgericht

Heb je een vraag?

Wij staan je graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Telefoon:
+31704482060

E-mail:
resource@sql-integrator.nl

Voor leveranciers

Dit is een aanvraag van één van onze opdrachtgevers. Graag zien wij een aanbieding van een gekwalificeerde kandidaat in de vorm van een curriculum vitae tegemoet. Bij de tariefstelling is het belangrijk om het uurtarief op te geven inclusiefeventuele reis- en verblijfskosten en exclusief btw.

Contact